SKF 609/630MB轴承

编辑:夸耀网互动百科 时间:2020-07-07 04:41:05
编辑 锁定
中文名
SKF 609/630MB轴承
内    径
630mm
外    径
850mm
厚    度
71mm

SKF 609/630MB轴承尺寸参数

编辑
型号:609/630MB
品牌:SKF
系列:深沟球轴承, 单列, 无密封件

SKF 609/630MB轴承样本图片

编辑
词条标签:
轴承 科技产品 工业产品